[1]
Dias-Gonçalves, V., Bohrer-Lengruber, F., Oliveira-Fonseca, B., Santos-Pereira, R.M., Barbosa de Melo, L.D., Gazos-Lopes, U., Ribeiro-Bello, A. y Adler-Pereira, J.A. 2015. Detección y caracterización de enterobacterias resistentes a múltiples fármacos, portadoras del gen modificador de aminoglucósidos en un hospital universitario de Río de Janeiro, Brasil, durante tres décadas. Biomédica. 35, 1 (mar. 2015), 117-24. DOI:https://doi.org/10.7705/biomedica.v35i1.2276.