[1]
Arrivillaga-Henríquez, J., Enríquez, S., Romero, V., Echeverría, G., Pérez-Barrera, J., Poveda, A., Navarro, J.-C., Warburg, A. y Benítez, W. 2017. Aspectos ecoepidemiológicos, detección natural e identificación molecular de Leishmania spp. en Lutzomyia reburra, Lutzomyia barrettoi majuscula y Lutzomyia trapidoi. Biomédica. 37, (mar. 2017), 83-97. DOI:https://doi.org/10.7705/biomedica.v37i0.3536.