(1)
Arrivillaga-Henríquez, J.; Enríquez, S.; Romero, V.; Echeverría, G.; Pérez-Barrera, J.; Poveda, A.; Navarro, J.-C.; Warburg, A.; Benítez, W. Aspectos ecoepidemiológicos, detección Natural E identificación Molecular De Leishmania Spp. En Lutzomyia Reburra, Lutzomyia Barrettoi Majuscula Y Lutzomyia Trapidoi. biomedica 2017, 37, 83-97.