Segura, C., & Blair, S. (2003). La mitocondria en el género Plasmodium. Biomédica, 23(3), 351-63. https://doi.org/10.7705/biomedica.v23i3.1229