Serpa Flórez, F. (1). Historia del cólera en Colombia. Biomédica, 12(3-4), 95-101. https://doi.org/10.7705/biomedica.v12i3-4.2031