Dias-Gonçalves, V., Bohrer-Lengruber, F., Oliveira-Fonseca, B., Santos-Pereira, R. M., Barbosa de Melo, L. D., Gazos-Lopes, U., Ribeiro-Bello, A., & Adler-Pereira, J. A. (2015). Detección y caracterización de enterobacterias resistentes a múltiples fármacos, portadoras del gen modificador de aminoglucósidos en un hospital universitario de Río de Janeiro, Brasil, durante tres décadas. Biomédica, 35(1), 117–24. https://doi.org/10.7705/biomedica.v35i1.2276