Arrivillaga-Henríquez, J., Enríquez, S., Romero, V., Echeverría, G., Pérez-Barrera, J., Poveda, A., Navarro, J.-C., Warburg, A., & Benítez, W. (2017). Aspectos ecoepidemiológicos, detección natural e identificación molecular de Leishmania spp. en Lutzomyia reburra, Lutzomyia barrettoi majuscula y Lutzomyia trapidoi. Biomédica, 37, 83-97. https://doi.org/10.7705/biomedica.v37i0.3536