Peláez, R. G., Muskus, C. E., Cuervo, P., & Marín-Villa, M. (2012). Expresión diferencial de proteínas en Leishmania (Viannia) panamensis asociadas con mecanismos de resistencia a antimoniato de meglumina. Biomédica, 32(3), 418-29. https://doi.org/10.7705/biomedica.v32i3.392