DIAS-GONÇALVES, V.; BOHRER-LENGRUBER, F.; OLIVEIRA-FONSECA, B.; SANTOS-PEREIRA, R. M.; BARBOSA DE MELO, L. D.; GAZOS-LOPES, U.; RIBEIRO-BELLO, A.; ADLER-PEREIRA, J. A. Detección y caracterización de enterobacterias resistentes a múltiples fármacos, portadoras del gen modificador de aminoglucósidos en un hospital universitario de Río de Janeiro, Brasil, durante tres décadas. Biomédica, v. 35, n. 1, p. 117-24, 1 mar. 2015.