ARRIVILLAGA-HENRÍQUEZ, J.; ENRÍQUEZ, S.; ROMERO, V.; ECHEVERRÍA, G.; PÉREZ-BARRERA, J.; POVEDA, A.; NAVARRO, J.-C.; WARBURG, A.; BENÍTEZ, W. Aspectos ecoepidemiológicos, detección natural e identificación molecular de Leishmania spp. en Lutzomyia reburra, Lutzomyia barrettoi majuscula y Lutzomyia trapidoi. Biomédica, v. 37, p. 83-97, 29 mar. 2017.