Arrivillaga-Henríquez, J., Enríquez, S., Romero, V., Echeverría, G., Pérez-Barrera, J., Poveda, A., Navarro, J.-C., Warburg, A. y Benítez, W. (2017) «Aspectos ecoepidemiológicos, detección natural e identificación molecular de Leishmania spp. en Lutzomyia reburra, Lutzomyia barrettoi majuscula y Lutzomyia trapidoi», Biomédica, 370, pp. 83-97. doi: 10.7705/biomedica.v37i0.3536.