Arrivillaga-Henríquez, J., S. Enríquez, V. Romero, G. Echeverría, J. Pérez-Barrera, A. Poveda, J.-C. Navarro, A. Warburg, y W. Benítez. «Aspectos ecoepidemiológicos, detección Natural E identificación Molecular De Leishmania Spp. En Lutzomyia Reburra, Lutzomyia Barrettoi Majuscula Y Lutzomyia Trapidoi». Biomédica, Vol. 37, marzo de 2017, pp. 83-97, doi:10.7705/biomedica.v37i0.3536.